การซื้อขายมีความเสี่ยงการซื้อขาย Margin อาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนโปรดอ่าน PDS และ FSGของเราอย่างรอบคอบก่อนใช้บริการของเรา